Her er du: Bømlo folkebibliotek > Arrangement

Arrangement

Foto: Barbro Høyland

Tysdagar kl 12.00: Bokkafé

Velkommen til hyggeleg bokprat i vår filial i Moster Amfi kvar tysdag kl 12.00 (til og med 29. november).

Onsdagar kl 10.30 og 11.00 (oddetalsveker): Lesestund for barn

Annankvar onsdag inviterer me barnehagar til Lesestund i barneavdelinga vår. Her blir barna kjend med ulike bøker og historier som vert formidla av oss.

Onsdagar kl 13.30-15.00: Språkkafé i biblioteket

Kvar onsdag frå 9.november til 7. desember vert det Språkkafé i biblioteket kl 13.30-15.00. Me ynskjer å skapa ein god møteplass for dei som ynskjer norsk språktrening og bli kjend med nye folk. Kom for hyggelege og uformelle samtalar saman med frivillige språkvertar over ein kopp kaffe eller te. Språkaféen er eit gratis og opent arrangement. Velkommen!

Every Wednesday from November 9th to December 7th at 13.30-1500, there will be a Language Café in the library at Bømlo kulturhus. We want to create a good meeting place for those who want Norwegian language training and who want to get to know and meet new people. Come for an informal conversation with the volunteer language hosts and have a cup of coffee or tea. The Language Café is a free and open event. Welcome!

Torsdagar kl 17.00-19.00: Sjakk i biblioteket

Er du glad i å spela sjakk? Kvar torsdag frå 3. november til 15. desember blir det opne sjakkveldar i biblioteket kl 17-19. Me sett ut sjakkbrett så kan du komma og spela i lag med andre interesserte, uansett alder og språk. Her får du moglegheit til å treffe andre entusiastar og ein arena til dyrke hobbyen din. Desse kveldane kjem i tillegg til Bømlo Sjakklubb sitt tilbod som startar 19. november. Arrangementet er gratis. Velkommen til sjakkspeling i biblioteket.

Laurdag 3.12 kl 11-13: Juleverkstad

Den årlege juleverkstaden til Folkeakademiet Bømlo, i samarbeid med Bømlo frivilligsentral, Bømlo hobbylag og Bømlo folkebibliotek. Gratis og skikkeleg koseleg! Laurdag 3. desember kl 11-13 inne i biblioteket.

Laurdag 3.12 og 17.12 kl 12.00-16.00: Sjakktrening med Bømlo Sjakklubb

Bømlo Sjakklubb held sjakktrening i biblioteket kl 12.00-16.00 desse to larudagane i desember. For spørsmål om arrangementet, ta kontakt med Vidar Steinsland på tlf: 916 09 448.

Tysdag 6.12 kl 18.00-20.00: Presetasjon av «Ståvo»

6. desember får me besøk av det nyoppstarta tilbodet Ståvo i biblioteket og kulturhuset. Saman med små, mellomstore og vaksne bømlingar vil dei skapa ein møtestad med fokus på kreativitet, design og skaparglede i Svortland sentrum. Dei vil mellom anna: Demonstrere og gi smakebitar av tema for våren 2023 (Omsaum, 3D print, elektronikk, Lego design, Brettspel), gi eksklusiv tilgang til tidleg påmelding i vårens tema, og fortelja om deira plannar og om korleis ein kan bidra og påverke Ståvo. Det vert utlodding av ei overrasking til ein av dei som kjem. Kom til biblioteket for presentasjon av eit nytt kreativt tilbod på Bømlo.

Arrangementet er gratis.

Torsdag 15.12 kl 16.00: Julekonsert med pianoelevar frå kulturskulen

Torsdag 15. desember kl. 16.00 inviterer pianoelevar frå Bømlo kulturskule til minikonsert i biblioteket. Her vil nokre av dei yngste elevane skapa god julestemning inne i barneavdelinga. Hjarteleg velkommen!

Konserten er gratis. 

Følg oss på facebook for jamlege oppdateringar og siste nytt!
Besøk bomlokulturhus.no for oversikt over alle hendingar i kulturhuset.