Kopiering

Hos oss kan du ta utskrift og kopiere dokument mot betaling. Utskrift kan gjerast frå våre publikumsmaskinar eller frå eigen maskin og telefon/nettbrett. Utskrift betalast via tenesta Princh.

Prisar svart/kvitt: A4 kr 2,- og A3 kr 4,-

Prisar farge: A4 kr 4,- og A3 kr 8,-

Prisane gjeld per utskrift.

Ta kontakt med oss for hjelp og spørsmål.