Miljøfyrtårn

Bømlo folkebibliotek skal ha skal ta klima-, miljø- og samfunnsansvar i heile si verksemd. 

Bømlo folkebibliotek skal systematisk jobbe for å redusere si negative miljøpåverknad. 

Bømlo folkebibliotek skal jobbe aktivt med å informere og inspirere innbyggjarane til å bli meir miljøbevisste.