Møterom

Biblioteket låner ut Bliarommet gratis for frivillige lag og organisasjonar. Me tilbyr prosjektor og gratis nettilgang, og rommet har plass til 18 personar. Ta kontakt med biblioteket for å tinga rommet.

Regler for utlån

  • Rommet kan lånast/leigast fram til kl 18.00 måndag-onsdag, og fram til kl 21.00 torsdag-sundag.
  • Ein person i gruppa er ansvarleg og må registrere seg med namn og telefonnummer.
  • Personen som er ansvarleg må orientere seg om kvar naudutgangane er.
  • Lån av rommet er gratis for frivillige lag og organisasjonar, men vi tek kr 500,- for utleige til bedrifter.
  • Alle ryddar etter seg og forlet rommet fint og ryddig.
  • Alle må nytta inngang/utgang nede etter opningstid (kl. 18.00)
  • Bømlo kulturhus er videoovervåka.
Bilete av Bliarommet
Foto: Barbro Høyland Andersen