Her er du: Bømlo folkebibliotek > Opningstider

Opningstider

Bømlo folkebibliotek har tre filialar i tillegg til hovudbiblioteket i kulturhuset. Vi har biblioteklokale i Moster Amfi, samt på skulane på Våge og Hillestveit.

Opningstider filialane

Moster Amfi

Tysdag kl 12-14 (betent)
Onsdag kl 14-16 (sjølvbetent)

Telefon: 53 42 35 00 / 53 42 66 20

Filialen er stengd i vinterferien, påskeferien, haustferien og juleferien.

Våge bibliotek

Tysdag kl 15-18

Telefon: 53 42 36 85

Filialen er stengd i skuleferiane.

Hillestveit bibliotek

Torsdag kl 13-15

Telefon: 53 42 35 64

Inntil vidare er dette biblioteket berre tilgjengeleg når den er betent, grunna kontroll med smittevern.

Filialen er stengd i skuleferiane.

Hovudbiblioteket

Telefon: 53 42 35 00

Opningstidene våre finn du på framsida av nettstaden.

Meirope

  • I dei meiropne tidene kan du hente reservert materiale, lese aviser, bruke leseplassane og PCane.
  • Du kan låne og levere med utlånsautomaten.
  • Skranken er ubejent.