Bilete av glass og koppar på Bliarommet

Språkkafé

Dato

Tid

Stad

Bømlo folkebibliotek

Kvar onsdag er det Språkkafé i biblioteket kl 13.30-15.00. Me ynskjer å skapa ein god møteplass for dei som ynskjer norsk språktrening og bli kjend med nye folk. Kom for hyggelege og uformelle samtalar saman med frivillige språkvertar over ein kopp kaffe eller te. Språkaféen er eit gratis og opent arrangement, men grunna kapasitet må du vera busett i Bømlo kommune og begynt med grunnleggande norskopplæring.  Velkommen!

Every Wednesday  at 13.30-1500, there is a Language Café in the library at Bømlo kulturhus. We want to create a good meeting place for those who want Norwegian language training and who want to get to know and meet new people. Come for an informal conversation with the volunteer language hosts and have a cup of coffee or tea. The Language Café is a free and open event, but due to our capacity you must be a registered resident in Bømlo kommune, and started basic education in Norwegian. Welcome!