BIlete av plakat for Habla Español

Habla Español? – Spansk språkkafé

Dato

Tid

Stad

Bømlo folkebibliotek

Me fortsett med Habal Español og no annakvar veke frå 22. januar og fram til påske! Måndagar i partallsveker frå kl 17.00-18.00 samlast spanskglade folk i biblioteket som kan litt spansk men får bruk det alt for lite. Uformelt og berre kjekt. Velkommen!