Søk i biletbasen

vanlig_1986-5-149

Bilete frå Nesse 1961

Her kan du søke i biletbasen til Bømlo kommune. Du kan søkje på personnamn eller stad.
Bileta kan ein nytte fritt til framkalling o.a. Ein kan laste ned bileta frå søkesida, det er ikkje mogleg å få betre oppløysning på bileta enn det som ligg på søkesida.

Skal bileta nyttast til kommersielle føremål ta kontakt med biblioteket.

Søk i biletbasen