Søk i Bømlo bygdebok

Dei fire første binda av Bømlo bygdebok med gards- og ættesogene for Bremnes, Moster og Bømlo sokn er no digitaliserte. Terje Steinsbø har scanna dei fire første binda av Bømlo bygdebok.

Bømlo bygdebok I – gards- og ættesoge for Bremnes sokn
Bømlo bygdebok II – gards- og ættesoge for Bremnes sokn
Bømlo bygdebok III – gards- og ættesoge for Bømlo sokn
Bømlo bygdebok IV – gards- og ættesoge for Moster sokn

Bømlo bygdebok bind 1-4 omhandlar gards- og ættesoga for sokna Bremnes, Moster og Bømlo. Bind I, II og IV er ført i pennen av Simon Steinsbø medan bind III av Kari Shetelig Hovland. I føreorda er nemnt fotografar og andre bidragsytarar. Binda kom ut i perioden 1971 og 1981.

Bind V og VI skal ta føre seg bygdehistoria, men der det per i dag berre er bind VI som er klar. Bind VI er bygdehistoria frå midten av 1800-talet og fram til 1945, ført i pennen av Nils Kolle og kom ut i 1989.