Bilete frå Sunnhordland

Her kan du søkja etter gamle bilete frå Sunnhordland. Det er kommunane Etne, Bømlo, Stord, Sveio og Kvinnherad som har publisert bileta sine her.

Finn du bilete der Bømlo kommune står som eigar,  kan du nytte biletet fritt. Vi har lagt dei ut i så god oppløysing som mogleg. Du kan laste ned og skrive ut på papir/foto, eller legge det ut på nettet. Då ynskjer vi at Bømlo kommune står som eigar. Skal det nyttast kommersielt må ein betale eit vederlag.

Du kan søkja etter stad, emneord eller personnamn.

 

Søk her:
Biletsamling for Sunnhordland

Søk i Lokalhistorisk biletsamling i Tysnes her:
Tysnes sin biletsamling