Søk i kulturhistoriske kjelder

Dette søket er laga for at du skal kunna søkja i ei rekkje norske databasar med kulturhistorisk innhald samstundes. Søket har fått namnet Kultursøk.

Søket gir i hovudsak treff  frå Nasjonalbiblioteket og Universitetsmusea sine samlingar, kulturminnebilete frå Riksantikvaren og lokale biletsamlingar frå bibliotek i Hordaland.

 

Kultursøk


Dersom søkeordet ditt gir særleg mange treff vil ikkje alle vise i trefflista. Dette er som regel fordi vi har sett ei grense for treffmengd som skal visast frå kvar base, eller at nokon av basane berre gir ut ei viss mengde treff via sine API’ar. Du vil difor sjeldan finne ei uttømmande treffliste ved å bruke dette søket, men du får sjå utdrag frå basane og kor mange treff som finst i kvar av basane.

Om du følgjer lenkja til ein database kan du oppleva at du finn fleire treff enn det som vart oppgjeve i dette søket. Dette skjer når søkeordet ditt finst i andre metadata enn dei dette søket tar for seg.