Søk i biletbasen

søk biletbasen

Her kan du søke i bileta til Bømlo kommune som er digitalisert. Du kan søkje på namn eller stad.

Bileta kan du nytte fritt til framkalling o.a. Ein kan laste ned bileta og bruke dei, det finst ikkje betre oppløysing enn det som ligg på nettet.

Skal bileta nyttast til kommersielle føremål ta kontakt med biblioteket.

Søkemotoren under viser berre opptil 100 treff per søk. For eit  betre resultat bør du i staden bruke denne sida.

Søk i biletbasen: [wl-kultursok baser=»bomlobilder» visning=»utvidet» makstreff=»7000″ sortering=»base» wlgjemverktoyover=»0″ wlgjemverktoyunder=»0″ wltreffperside=»25″]