Nasjonalbiblioteket

Nasjonalbiblioteket har ei netteneste som gjev brukarar med norske IP-adresser tilgang til bøker utgjeve i Norge til og med år 2000.

billedbokhylla-300x300Nb.no er gratis tilgjengeleg for alle med norsk IP-adresse.

Søk etter bøker: HER