Temakveld: Framtidsfullmakt

Dato

Tid

Stad

Bømlo folkebibliotek

Temakveld i biblioteket: Framtidsfullmakt

Dette er eit tema som er viktig for mange og som me har fått fleire henvendingar om. Denne kvelden er målet at fleire skal få ei betre forståing om kva ei framtidsfullmakt er og korleis ein kan laga det til. Spørsmåla som blir adressert i gjennomgongen er:  Kva er framtidsfullmakt? Korleis startar ein  prosessen? Kva bør fullmakta innehalda? Kor tid fullmakta trer i kraft? Det også bli ein gjennomgong på forskjellen mellom framtidsfullmakt og oppnemning av verje.

Presentasjonen blir heldt av banksjef i Sparebanken Vest på Bømlo, Vivi Tranøy Loftheim.

Arrangementet er gratis.

Velkommen!