Bilete av spansk flagg

Habla Español

Dato

Tid

Stad

Fyrste måndag i månaden frå 4.9 kan du komma til hobudbiblioteket kl 17-18 for å øva deg og kanskje forbetre spansken din. Dette er for deg som kan litt spansk men får bruk det alt for lite. Uformelt og berre kjekt.