Les digitalt! – lesetips for barn og unge

Aktuelt   

Vi har laga ei oversikt over ressursar de kan bruke for å lese bøker digitalt no når biblioteka held stengt.

Lesing digitalt og gratis:

http://www.bildebokhylla.no  Nasjonalbiblioteket sine billedbøker samla, og gratis.

BookBites: Biblioteket sin relativt nye e-bok-app (tidlegare var det eBokBib). Ein treng lånekortnummeret sitt, pin-kode frå biblioteket, og e-postadresse. Ta kontakt på Bømlo folkebibliotek via Messenger, så får ein lånenummeret sitt og pin-kode

www.lesemeister.no, innlogging med eleven si Feide-innlogging

www.verdensbiblioteket.no   E-bøker og lydbøker på andre språk. Svært enkelt å opprette brukar. Språk: arabisk, bosnisk/kroatisk/serbisk, persisk/dari, somali, tigrinja, tyrkisk.

https://brettboka.no Plattform for digitale lærebøker frå fleire forlag. Gratis no: kjøp bøker, og bruk kampanjekode corona20

www.smartbok.no (dette er digitale lærebøker for barnetrinn til vgs, frå Gyldendal)

Aviser:

http://www.framtidajunior.no  Nynorsk kvalitetsjournalistikk for born og unge

Aftenposten Junior har gjeve fri tilgong no. Gå inn på http://www.magasinpluss.no, søk opp Aftenposten Junior.

Lydbøker: 

Storytel og Fabel har opna for lengre gratis prøveperiodar

Andre skuleressurs-sider: 

https://skolen.cdu.no    Cappelen Damm

http://www.salaby.no    Gyldendal

Live streaming av litteraturarrangement, forteljestunder m.m.: 

http://litteraturhuset.no