Opning av bygdabibliotek i Moster amfi – Laurdag 25.02.20

Aktuelt   

Velkommen til offisiell opning av biblioteksfilial i Moster Amfi!
Bømlo folkebibliotek startar eit nytt filial-konsept med ein filial i Moster Amfi. Bøker ut til folket er motto!

Program:
12.00: LLesestund for dei minste v/ Signe Ytrøy
12.20: Sjonglering v/ Fridar S. Malmsten i Amfisalen
13.00: Snorklipping, kake og kaffe
14.00: Forfattarbesøk av Jørgen Jæger
Arrangementet er gratis!
Hjarteleg velkommen til kake, kaffi, underhaldning og forfattarbesøk!