Opningstider i sommar

Aktuelt   

Biblioteket tek ferie i perioden 08.07-28.07.
Ein kan levere inn bøker i kassen.
God sommar til alle, spesielt dei som er med på sommarles.
Premiar kan de hente når me opnar att!