Dei kom tilbake – veteranferjer og fjordabåtar i Hordaland

Aktuelt   

Velkommen til foredrag med Harald Sætre om dei gamle fjordabåtane og bilferjene som er tekne vare på her i fylket. I tillegg kjem han inn på andre fartøy som har spelt ei viktig rolle i samferdsla i Hordaland. Foredraget varer i 45 minutter. Gratis inngang og enkel servering.
Tysdag 29.02. kl. 18-19.